• head_banner

Rôl bagiau gwehyddu pp

1. Pecynnu bwyd:

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pecynnu bwyd fel reis a blawd wedi'i becynnu'n raddol mewn bagiau gwehyddu.Bagiau gwehyddu cyffredin yw: bagiau gwehyddu reis, bagiau gwehyddu blawd a bagiau gwehyddu eraill.

yn

Yn ail, mae pecynnu cynhyrchion amaethyddol fel llysiau, ac yna disodli'r bagiau pecynnu sment papur.

 

Ar hyn o bryd, oherwydd adnoddau cynnyrch a materion prisiau, defnyddir 6 biliwn o fagiau gwehyddu plastig ar gyfer pecynnu sment bob blwyddyn yn fy ngwlad, gan gyfrif am fwy na 85% o becynnu sment swmp.Gyda datblygiad a chymhwysiad bagiau cynhwysydd hyblyg, defnyddir bagiau gwehyddu plastig yn eang mewn morol, cludo a phecynnu cynhyrchion diwydiannol ac amaethyddol.Tyfu cysgodi, gwrth-wynt, siediau atal cenllysg a deunyddiau eraill.Cynhyrchion cyffredin: bagiau gwehyddu porthiant, bagiau gwehyddu cemegol, bagiau rhwyll llysiau, bagiau rhwyll ffrwythau.

 

3. Cludiant twristiaeth:

Mae pebyll dros dro, parasolau, bagiau teithio amrywiol, a bagiau teithio yng ngwaith y frigâd i gyd yn cael eu defnyddio mewn ffabrigau gwehyddu plastig.Defnyddir tarpolinau amrywiol yn eang fel deunyddiau gorchuddio ar gyfer cludo a storio, gan ddisodli'r tarpolinau cotwm darfodedig a swmpus.Mae ffensys a rhwydi mewn adeiladu hefyd yn cael eu defnyddio'n eang mewn ffabrigau gwehyddu plastig.Y rhai cyffredin yw: bagiau logisteg, bagiau pecynnu logisteg, bagiau cludo nwyddau, bagiau pecynnu nwyddau, ac ati.

 22

4. Angenrheidiau dyddiol:

Nid yw unrhyw un sy'n gweithio, yn ffermio, yn cludo nwyddau, ac yn mynd i'r farchnad yn defnyddio cynhyrchion gwehyddu plastig.Mae yna gynhyrchion gwehyddu plastig ym mhobman mewn siopau, warysau a thai.Mae deunydd padin carpedi ffibr cemegol hefyd yn cael ei ddisodli gan ffabrigau gwehyddu plastig.Megis bagiau siopa, bagiau siopa archfarchnad.

 

5. Peirianneg geodechnegol:

Ers datblygu geotecstilau yn yr 1980au, mae cwmpas cymhwyso ffabrigau gwehyddu plastig wedi'i ehangu, ac fe'i defnyddir yn eang mewn cadwraeth dŵr bach, pŵer trydan, priffyrdd, rheilffordd, porthladd, adeiladu mwyngloddiau, ac adeiladu peirianneg filwrol.Yn y prosiectau hyn, mae gan y deunyddiau geotechnegol swyddogaethau hidlo, draenio, atgyfnerthu, rhwystr, a gwrth-drylifiad, ac mae geotecstilau plastig yn un o'r cydrannau.

 

6. Deunyddiau rheoli llifogydd:

Mae rhyddhad llifogydd yn anhepgor ar gyfer bagiau gwehyddu.Mae bagiau gwehyddu hefyd yn anhepgor wrth adeiladu argloddiau, glannau afonydd, rheilffyrdd a phriffyrdd.Mae'n fag gwehyddu gwrth-wybodaeth a bag gwehyddu ar gyfer deunyddiau lleddfu trychineb.


Amser postio: Mai-17-2022